Storno podmienky

STORNO PODMIENKY:

V prípade zrušenia pobytu hotel účtuje nasledovné storno poplatky:
• 21 a viac dní pred nástupom na pobyt: bez poplatku
• menej ako 21 dní pred nástupom na pobyt: 30% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt
• menej ako 14 dní nástupom na pobyt: 50% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt
• 7 dní pred nástupom na pobyt a menej: 100% z celkovej kalkulovanej sumy za pobyt.

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.
Zálohy vraciame na bankový účet do 30 pracovných dní od dátumu storna pobytu.

V prípade zásahu vyššej moci (nami neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť) je možnosť bezplatnej zmeny termínu pobytu pre rezervácie so zaplatenou zálohou, nie je možné vrátenie zálohy. Hotel si taktiež vyhradzuje právo na zmenu poskytovaných služieb a bonusov v súlade s nariadeniami krízového štábu Slovenskej republiky.
Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Zálohy vraciame na bankový účet do 30 pracovných dní od dátumu storna pobytu.

Penzión si vyhradzuje právo na presun rezervácie z dôvodu nízkej obsadenosti. Prípadný presun rezervácie sa bude po dohode s klientom realizovať len do partnerských zariadení vyššej kategórie uvedených na www.avena.sk Cena a typ pobytu ostáva nezmenená.